Bloggkontakt på It-kontoret

Hejsan!

Jag heter Jonas Gustafsson och jag ska försöka vara er behjälplig med ert bloggande, från It-kontorets sida. Er tidigare kontakt har slutat och jag är i full färd med att sätta mig in i detta.

Jonas